Programul RO 23 - Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-private de libertate

Obiectivul principal: Îmbunătățirea sistemului de servicii corecționale în concondanță cu documentele internaționale relevante cu privire la drepturile omului

Obiectivul specific: Creșterea eficienței sistemelor penitenciar și de probațiune din România.

Buget: 9.411.765 Euro (8.000.000 Euro grant Norvegia + 1.411.765 Euro cofinanţarea naţională de 15% asigurată  de Operatorul de Program – Ministerul Justiţiei).

Parteneri de program: Serviciile Corecţionale Norvegiene

Durata programului: 2013 - 2017

Programul va fi implementat prin derularea a 6 proiecte pre-definite

 

 

 • Consolidarea capacității sistemului arest preventiv de a respecta instrumentele internaționale relevante privind drepturile omului

  Programul RO 23 - Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-private de libertate

  Obiectivul principal: Îmbunătățirea sistemului de servicii corecționale în concondanță cu documentele internaționale relevante cu privire la drepturile omului

  Citește mai departe...  
 • Acțiune comună împotriva violenței domestice

  Programul RO 20: Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex

  Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

  Obiectivul principal:  abordarea şi prevenirea violenţei bazată pe deosebirea de sex   

  Citește mai departe...  

Acest site este sub proprietatea Inspectoratului General al Poliției Române. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Operator de program:

MINISTERUL JUSTIȚIEI
București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5
Tel: 0372 041 999
Website: norwaygrants.just.ro ; www.just.ro

FINANȚAT PRIN :


MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009 - 2014
© Copyright 2015 | Direcția Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române