Programul RO 20: Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Obiectivul principal:  abordarea şi prevenirea violenţei bazată pe deosebirea de sex   

Obiectivul specific:  reducerea violenţei bazată pe deosebirea de sex în România şi sprijinirea victimelor traficului de persoane 

Buget:  4.705.882,35 Euro (din care 4.000.000 Euro grant Norvegia şi 705.882,35 Euro cofinanţarea naţională de 15% asigurată  de Operatorul de Program – Ministerul Justiţiei)  

Parteneri de program:  Directoratul Poliţie Norvegiene   şi  Consiliul Europei 

Durata programului : 2013 - 2017

Programul va fi implementat prin:

                • Derularea a 2  proiecte pre-definite 

                • Organizarea unui  apel de proiecte având 3 arii prioritare de finanţare, şi anume:

                 “Sprijinirea reţelei de unităţi în contextul Legii privind violenţa domestică”, 

                   prin intermediul căruia vor fi puşi al dispoziţie 1.294.539 Euro

                 “Activităţi de conştientizare şi sensibilizare”, prin intermediul căruia vor fi puşi la dispoziţie  529.412 Euro

                 “Activităţi de formare profesională pentru specialiştii care activează în domeniul violenţei domestice”, prin intermediul căruia vor fi puşi al dispoziţie 452.941Euro 

 

 

 

 

 • Consolidarea capacității sistemului arest preventiv de a respecta instrumentele internaționale relevante privind drepturile omului

  Programul RO 23 - Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-private de libertate

  Obiectivul principal: Îmbunătățirea sistemului de servicii corecționale în concondanță cu documentele internaționale relevante cu privire la drepturile omului

  Citește mai departe...  
 • Acțiune comună împotriva violenței domestice

  Programul RO 20: Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex

  Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

  Obiectivul principal:  abordarea şi prevenirea violenţei bazată pe deosebirea de sex   

  Citește mai departe...  

Acest site este sub proprietatea Inspectoratului General al Poliției Române. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Operator de program:

MINISTERUL JUSTIȚIEI
București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5
Tel: 0372 041 999
Website: norwaygrants.just.ro ; www.just.ro

FINANȚAT PRIN :


MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009 - 2014
© Copyright 2015 | Direcția Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române