Legislație

   Regulamentul de implementare al Mecanismului Financiar Norvegian 2009–2014, adoptat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe în conformitate cu articolul 8.8 al Acordului dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind stabilirea unui Mecanism Financiar Norvegian pentru perioada 2009-2014 încheiat la 11 februarie 2011, şi amendat la 15 decembrie 2011

  Acordul UE - Norvegia privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014

 Memorandumul de Înţelegere între Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, semnat la 21 martie 2012

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul Financiar Norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată prin Legea nr. 246 din 17 iulie 2013

 Legea nr. 246/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul Financiar Norvegian pe perioada de programare 2009-2014

 Ordinul nr. 266/04.04.2012 privind publicarea Memorandumului de Înțelegere dintre Regatul Norvegiei si Guvernul României pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014

 Ordinul nr. 1683/659 din 7 octobrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 23/2013

Acest site este sub proprietatea Inspectoratului General al Poliției Române. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Operator de program:

MINISTERUL JUSTIȚIEI
București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5
Tel: 0372 041 999
Website: norwaygrants.just.ro ; www.just.ro

FINANȚAT PRIN :


MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009 - 2014
© Copyright 2015 | Direcția Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române