Informatii Generale 

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române este Promotorul proiectului Acțiune comună împotriva violenței domestice, finanțat prin Programul RO20 ,,Violență domestică și violență bazată pe sex’’, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectul are ca obiectiv principal consolidarea capacităţii Poliției Române și a autorităţilor judiciare din România în lupta împotriva violenţei domestice.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt: ofiţeri de poliţie, procurori şi judecători din România cu atribuţii în investigarea, urmărirea penală şi judecarea cazurilor de violenţă în familie.

Beneficiari: victime ale violenţei domestice, sistemul judiciar, populaţia generală.

În cadrul acestui proiect, Inspectoratul General al Poliţiei Române, alături de alţi parteneri români cu atribuţii în domeniu, va realiza un parteneriat constructiv cu omologul său - Direcţia de Poliţie Norvegian - şi cu Consiliul Europei, în scopul de a beneficia de experienţa lor în domeniul combaterii violenţei domestice şi discriminări.

Schimbul direct de cele mai bune practici şi a cooperării între experţii norvegieni şi internaţionali şi experţi români vor duce la consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România şi Norvegia.

Buget: 487.814,00 Euro

Acest site este sub proprietatea Inspectoratului General al Poliției Române. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Operator de program:

MINISTERUL JUSTIȚIEI
București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5
Tel: 0372 041 999
Website: norwaygrants.just.ro ; www.just.ro

FINANȚAT PRIN :


MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009 - 2014
© Copyright 2015 | Direcția Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române