Activități principale:

   -  Organizarea de sesiuni de instruire, inclusiv formare de formatori, pentru poliţiştii care lucrează în centrele de reţinere şi arestare preventivă, cu privire la teme direct legate de activităţile lor zilnice şi cu privire la administrarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, bune practici extrase din cazuri ale altor țări europene și jurisprudența CEDO, pentru a le creşte competenţele şi cunoştinţele, dar şi cursuri de învăţare a limbii Romane.

   -  Elaborarea a 2 ghiduri de bune practici, ce conţine informaţii folositoare şi relevante privind aspecte legate de drepturile omului și modalităţi de anti-discriminare în centrele de reţinere şi arestare preventivă pentru etnicii Romi şi alte grupuri vulnerabile/minorităţi dar şi a 2 materiale informativ (broşuri) pe această temă, pentru reţinuţii din centrele menţionate mai sus, pentru a le creşte gradul de conştientizare în legătură cu drepturile lor în perioada în care sunt reţinuţi. 

   -  Dotarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă ale Poliţiei Române cu echipamentul necesar pentru a îmbunătăţi condiţiile materiale existente în aceste centre.