La data de 04 aprilie a.c., are loc conferinţa de închidere a proiectului JAD - Acțiune comună împotriva violenței domestice, prin care Poliţia Română şi-a propus consolidarea capacităţii Poliției Române și a autorităţilor judiciare din România în lupta împotriva violenţei domestice.

În luna iunie 2015- a avut loc Workshop-ul din Norvegia. Activitatea s-a derulat cu participarea unei delegații române alcătuită din 7 reprezentanți, care s-au deplasat la Oslo în vederea elaborării materialelor de curs pentru sesiunea Formare de Formatori și a draft-ului Manualului de Bune Practici în domeniul violenței domestice.

 

În luna aprilie 2015, s-a desfăşurat primul Grup de lucru cu participarea a 6 reprezentanți români din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Ministerul Public din România; 2 experți români din cadrul Academiei de Poliţie ,, Alexandru Ioan Cuza’’ și Ministerului Public, 2 reprezentanți din cadrul Direcției Poliţiei Naționale din Norvegia, și 2 experți desemnați de Consiliul Europei. Scopul acestui grup de lucru a fost elaborarea curriculei de curs, a materialelor de instruire pentru sesiunea Formare de Formatori cât și discuții cu privire la conținutul Manualului de Bune Practici

S-au efectuat achiziţii de echipamente IT ( 6 laptopuri, 1 videoproiector și 2 imprimante cu scanner), necesare derulării sesiunilor de Formare de Formatori .

 

Martie 2015, s-a desfăşurat Activitatea Vizită de Studiu în Norvegia cu participarea a 7 reprezentanți români din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Ministerul Public din România; Institutul Naţional al Magistraturii din România, Academia de Poliţie ,, Alexandru Ioan Cuza’’. Scopul acestei misiuni a fost familiarizarea experților români cu sistemul legislativ din Norvegia în privința violenței domestice.

Acest site este sub proprietatea Inspectoratului General al Poliției Române. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Operator de program:

MINISTERUL JUSTIȚIEI
București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5
Tel: 0372 041 999
Website: norwaygrants.just.ro ; www.just.ro

FINANȚAT PRIN :


MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009 - 2014
© Copyright 2015 | Direcția Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române